PTO Committees 2019 - 2020

Forums Committee

Sam Guo
Yaxin Zhang
Suzy Wang
Sissi Zhang
Erica Bouchard Rabins
Alexia Duc
Karen Lin
Sophia Qin

Grants Committee

Sarah Kaufman (Chair)
Jill Demirjin
Tracy Wright
Hema Gandhi
Patti Keefe
Raquel Leder

Hospitality Committee

Lijun Cui
Li Huang
Marie-Tristan Rago
Leah Moinzadeh
Christine Chisolm
Grace Yuki
Kim Cheung
Khurshida Shahidullah
Erica Bouchard Rabins

Membership Committee

Wei Hu
Hema Gandhi
Evelyn Huang
Meghana Khanolkar

Newcomer's Committee

Reiko Miyagawa

Website Manager

Kim-Anh Nguyen
PK Shiu
email: website@lhspto.org

Website Updates

Avram Baskin
Hong Liu

Weekly Announcements

Miranda Clarke (Manager)
Alexia Duc
email: announcements@lhspto.org